I det sunde parforhold spiller integritet en vigtig rolle – måske den vigtigste. Her handler det om, at to mennesker træder ind i hinandens liv med hver sit sunde og moralske kompas. Det vil sige hudærlige hensigter og tydelig grænsesætning.

Hvad er personlig integritet

Personlig integritet handler om, at der er overensstemmelse mellem det du står for, det du siger, og det faktisk gør her i livet. Ergo betyder personlig integritet, at du ved, hvad du er for et menneske, hvad du står for, og hvad der er vigtigt for dig i livet. Du skal derfor kunne mærke, hvad der føles rigtigt og forkert for dig, og du skal kunne sætte grænser.

Når du lever et liv med personlig integritet, hænger dine handlinger, kerneværdier, principper, forventninger samt dit etiske og moralske kodeks sammen. Integritet kræver, at du har udforsket dine personlige værdier og er blevet selvbevidst.

Dine personlige værdier er dine leveregler, som du følger i alle dine handlinger for at være et autentisk menneske. Det er en form for rejseplan, som du holder dig til for at opnå succes i livet. Når du står overfor store valg i livet, så læner du dig op af dine kerneværdier og skaber harmoni mellem den du er, og det du gør. Du handler med integritet, selv hvis du møder forhindringer på din vej.

Et parforhold med integritet

I et forhold med Integritet, udviser begge parter omsorgsfuld adfærd, opfører sig ordentligt overfor hinanden og indgår kompromisser. Du holder ikke hemmeligheder for din partner, og du gør præcis det, du siger du gør. Sammen taler I om jeres personlige værdier og værdier i parforholdet, så I afstemmer jeres prioriteter.

I et forhold med integritet er hele historien sandfærdig og begge parter er ærlige mennesker med reelle hensigter. Ærlighed er en kritisk del af personlig integritet. Når du lægger dig i sengen om aftenen, har du ikke fortrudt noget, du har sagt. Du har heller ikke gjort noget, du ikke skulle gøre eller undladt at gøre noget, men i stedet har du været konsekvent i dine handlinger.

Integritet i forholdet kræver, at du deler dine tanker, hemmeligheder, sårbarheder og drømme med din partner. Sammen opbygger I to et troværdigt miljø, hvor det er tilladt at drømme, ønske og give udtryk for behov.

Når du deler med din partner, så inspirerer du. Når du lytter og er fortrolig med din partner, så udviser du respekt og loyalitet. Fortrolighed mellem dig og din partner samt respektfuld og positiv omtale af hinanden kræver integritet.

Når parforhold mangler integritet

Du ved det, hvis du har prøvet det hæderlige og gode parforhold, hvor I begge havde tydelige intentioner, men du ved det også, hvis du har prøvet det modsatte.

Parforholdet fejler, når der ikke er sunde grænser fra begyndelsen. Statistikken om skilsmisse bekræfter, at noget ikke er i overensstemmelse i dagens Danmark, at vi vælger hinanden af forkerte årsager, og at relationerne fejler på grund af manglende integritet.

Hvis du altid gør, hvad andre ønsker af dig, selvom det går mod din egen overbevisning, så mangler du integritet. Det kan desværre være noget, du slæber med fra fortiden, som du har lært ved at observere dine nærmeste rollemodeller. Du kan være vokset op med utydelig grænsesætning eller i et hierarki med skæv magtfordeling.

Måske er du blevet ignoreret, hånet og undertrykt, når du har givet udtryk for din mening. Derfor kan det kræve stort mod, at skabe sin egen mening og stå ved den, men ikke mindst at få den kommunikeret tydeligt. Du behøver ikke være enig med din partner, for at have integritet, du skal blot skabe din egen mening ved at observere og derefter kommunikere tydeligt.

Integritet og grænsesætning

Personlige grænser er forskellige for os alle. Du kan ikke slå grænsesætning op i en manual, fordi grænserne er dine alene. Det er regler, som netop du skal kunne markere overfor andre mennesker for at have integritet.

Tænk over, hvad du tillader i dit liv, når du er sammen med din partner (og alle andre mennesker) og hvortil dine grænser egentlig går. Tænk over, om du kommunikerer dine grænser, eller om du lader dem overskride.

Jeg mindes mit første besøg hos en psykoterapeut for mange år tilbage. Hun talte meget om grænsesætning, og hvordan jeg skulle lære at sætte grænser for andre mennesker. Det var svært for mig at forstå, hvad hun overhovedet mente. Jeg satte grænser for andre mennesker, men jeg lod dem også overskride, fordi jeg var bange for konsekvensen ved at holde fast i min grænse. Jeg var et nemt offer for manipulation.

Når din partner overskrider dine grænser

Mange af os, har desværre lært hjemmefra, at vi skal tie stille, ikke gøre et stort nummer ud af os selv, eller bare “sluge kamelen”. Det kan betyde, at personlige grænser bliver overskredet gang på gang, at modet fejler, at behov, ønsker, drømme og principper ikke bliver kommunikeret, når et andet menneske opfører sig dårligt overfor os. Vi har ikke lært, hvad det vil sige at sætte tydelige grænser overfor andre mennesker. Og hvad sker der så, når din partner pludselig gør dig vred helt bevist, manipulerer med dig og fortæller dig, at det du siger ikke er sandt?

Vores psykologiske grænser er ikke så nemme at illustrere med skilte. De er derfor nemmere at overskride, særligt hvis du møder et menneske, der er regelbryder, som føler sig berettiget til noget og som ikke respekterer dine grænser.

En partner af denne type accepterer ikke et nej og skubber på og bliver ved, indtil du siger ja. En sådan partner flytter bevidst med andre menneskers grænser, dominerer,  kontrollerer og styrer forholdet i en bestemt retning gennem sin magt. Selvom du kommunikerer ordentligt, pænt og korrekt, så fungerer det ikke med den type mennesker.

Når det gør ondt at sætte grænser

Det  kan være et ukendt territorium at sætte grænser overfor andre, og derfor kan  følelsen blive kropslig og stressende. Hvis du ikke er vant til at sætte tydelige grænser, så kan det gøre fysisk ondt i kroppen og mærkes som hovedpine, hjertebanken, svedeture og tankemylder.

Måske mærker du en klump i halsen og har lyst til at græde, løbe væk eller gemme dig. Du fryser fast i panik over at skulle kommunikere din grænse til et andet menneske, for hvad er konsekvensen ved det. Du er bange for en afvisning. Du forsøger for alt i verden at undgå denne smerte, som en afvisning vil kunne medføre, så i stedet føjer du ham/hende og undlader at markere din grænse. Du får ikke sagt fra.

I et sundt forhold, kan du altid fortælle din partner, at han/hun har overskredet din grænse. Derefter vil din partner respondere på din grænsesætning ved at ændre sin adfærd.  Det er vigtigt at kunne vise andre mennesker, hvem du er og hvad, du står for. Du skubber ikke mennesker væk, når du markerer dine grænser.

Når du lader dine grænser overskride

Det kan være svært at forstå, hvorfor du lader dine grænser overskride af andre mennesker. Du kæmper måske med en utilstrækkelighed på flere områder, og føler dig ikke god nok. Du bilder derfor dig selv ind, at du er for sensitiv og at det ikke betyder noget, når nogen overskrider din grænse. Du bliver konfliktsky, fordi du ikke ønsker at være uvenner med nogen. Det bliver nemmere at føje end at stå ved dig selv.

Ofte kommer disse selvdestruktive følelser, fordi du tidligere har fået fortalt eller har mærket, at du ikke betød noget særligt. Du har lært at gå på kompromis med alt i dit liv og mistet din personlige integritet.

Du kæmper med grænsesætningen, fordi dine grænser blev overtrådt, da du var barn. Du har dengang været i situationer, hvor dine følelser blev overhørt og du blev negligeret eller misforstået, når du forsøgte at sætte en grænse. Det tager du med ind i voksenlivet. Hvis du var udsat for vold, overgreb eller andre traumer som barn, hvor dine grænser blev overskredet, kan det være endnu sværere at sige fra og sætte grænser.

Grænser er også at sige ja

Det er en gængs opfattelse at grænsesætning betyder, at du kan sige fra og sige nej. At sætte grænser betyder også at sige ja til det, du ønsker dig, at kunne udtrykke dine behov, turde udfordre og ikke mindst vise din sårbarhed. Det vil sige at tage imod livet med personlig integritet.

Her står du inde for, hvem du er, drager omsorg for dig selv, tager dig selv alvorligt inklusiv dine følelser og troen på dit eget værd. Du skaber et fundament for et liv, der kan rykke sig i den rigtige retning.

Tag ansvar for dine egne følelser, men lad andre tage deres eget ansvar. At trække sig er også en grænse. Den kan være nødvendig, når du møder sure, negative og intrigante mennesker. Gå din vej, bland dig ikke i dårlig og bagtalende dialog. Stil krav til andre mennesker og giv udtryk for dine forventninger til jeres forhold. Det er en grænse, du sætter.

Grænsesættende tale kan lyde sådan her:

  1. Jeg føler selv, at jeg gør det rigtige. Måske mener du, at det er mærkeligt eller forkert, men jeg tænker, at det er det rigtige for mig.

  2. Vil du være sød at stoppe med at tale til mig i den tone?

  3. Måske mener du det, men jeg er af en anden opfattelse.

  4. Jeg vil gerne bede dig stoppe lige nu, jeg oplever at mine grænser bliver overtrådt!

  5. Jeg vil gerne bede dig fortælle mig, hvad du ønsker dig af mig i stedet for at skælde mig ud og råbe af mig.

  6. Jeg bliver meget irriteret på dig, hvis du kalder mig overfølsom. Vær sød at lade være med at bruge det udtryk igen.

  7. Jeg kan godt mærke, at du er vred, men jeg holder fast i min beslutning

Styrk din integritet

Alle begår fejl fra tid til anden og der vil være tidspunkter, hvor du ikke demonstrerer integritet eller afviger fra dine kerneværdier. Her er det vigtigt, at du reagerer, tager ansvar og reparerer ved at erkende din egen andel af konflikter, fejl og problemer. Hvis du gang på gang overskrider din personlige integritet, så bliver du et selvudslettende menneske uden holdninger og grænser.

Hvis du har været i psykisk voldeligt parforhold, så er dette meget nemmere sagt end gjort. For når du bor under samme tag som narcissisten eller psykopaten, så mister du din integritet. Du mister din selvrespekt, bliver i tvivl om dit værd og får udslettet dine personlige grænser.

Fortvivl ikke, du kan lære at blive et tydeligt, frit, autentisk og viljestærkt menneske, som forsvarer din integritet, som var den dit liv. Den største lektion i livet er at lære at elske og værdsætte dig selv på alle niveauer.

Lær at sætte grænser

Hver gang du bevæger dig ud i verden, vil mennesker have mulighed for at udnytte dig, suge din energi ud af dig og krænke dig. De vil bede dig om din hjælp, tid, empati, dine penge og meget andet, som kan dræne dig helt. Jo mere du ønsker fra livet, jo bedre skal du være til at sætte dine grænser.

Når du er et autentisk menneske med integritet, så åbner du din mund og melder klart ud, hvor du står, hvad du vil have, hvad du ikke bryder dig om, og hvad du ikke vil finde dig i. Som autentisk menneske med integritet er du dygtig til at passe på dig selv. Du har kun få bekymringer og lader aldrig energislugende mennesker komme i nærheden.

De mennesker, som har stor succes i livet, er dygtige til at sætte grænser og har stor integritet. Du kan lære det og nå derhen, hvor du tør tage chancer, gå nye veje, stille dig selv nye udfordringer og vokse som menneske.  Sørg for, at du altid kan kende dig selv, hver gang du ser dig i spejlet. På dette sted lægger du aldrig mere magten over dit liv i hænderne på et andet menneske.